Brancheadres.nl

Toeleveranciers binnen de uitvaartbranche worden in princiepe gra s opgenomen binnen deze snelle zoekmachine mèt... de bedrijfsnaam, telefoonnummer, websiteadres en mailadres Gra s vermeldingen kunnen niet met één klik vanuit de mobiele gebeld worden, de website geopend worden of een mail worden verzonden zoals dat bij de overige vermeldingen wèl kan. Gesponsorde bedrijfsvermeldingen met een gekozen ruimte van 60 mm hoogte worden al jd op alfabe sche lexicografische volgorde bovenaan de pagina vermeld, daaronder volgens hetzelfde principe de vermeldingen met een hoogte van 30 mm hoogte en daaronder de vermeldingen met een hoogte van 20 mm. Alle gesponsorde vermeldingen worden in een ve e le er weergegeven. Geheel onderaan worden de gra s, niet doorklikbare vermeldingen geplaatst. A ankelijk van steeds nieuwe en aangepaste vermeldingen kunnen de reeds opgenomen bedrijfsvermeldingen per dag worden aangepast in een nieuwe en/of gewijzigde volgorde. volgorde bedrijfsnamen mogelijkheden De mogelijkheden binnen een bedrijfsvermelding zijn a ankelijk van de afme ngen welke door het vermelde bedrijf zijn gekozen. Een overzicht met mogelijkheden per gekozen formaat staan op de volgende pagina. Betaalde vermeldingen worden voor een loop jd van 12 maanden doorlopend afgesloten met een, opzegtermijn van 1 maand voor de nieuwe vervaldatum. Tussen jdse wijzigingen in de NAW gegevens worden gra s verwerkt. Bij tussen jdse aanpassingen van formaten wordt de de overeenkomst geacht per wijzigingsdatum opnieuw voor 12 maanden te zijn ingegaan. Verrekening van een mogelijk tegoed op het reeds in rekening gebrachte tarief worden op de factuur voor de nieuwe loop jd van de overeenkomst verrekend. Gra s vermeldingen Laat de uitvaartwereld weten wat u doet! Kies hier hoe uw onderneming gaat opvallen binnen de branche.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE4Nzk1